IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEB

swedish english

<Tillbaka till innehållsförteckning


Tipsa en användare om sidan

Sök bland manualerna i denna grupp:

Återställ borttagna mejl i Outlook

Dessa anvisningar gäller enbart när man använder sig av Chalmers Exchange E-post. Man kan även återställa objekt via http://webmail.chalmers.se/. Det epostkonto man använder måste vara anslutet via Exchange-protokoll, det går inte om kontotypen är IMAP eller POP3.

Man har upp till 90 dagar på sig att hinna ångra en borttagning, därefter går det inte längre att återställa raderade e-brev/foldrar. IT-Avdelningen i vissa fall möjlighet att återställa objekt upp till 175 dagar efter de raderats från mappen "Borttaget" (Eng: 'Deleted Items'). Notera att möjligheten att ångra borttagna objekt endast finns via Outlook och webmailen.

Klicka på fliken Home i Outlook och sök efter Deleted Items i den vänstra menyn. Leta rätt på mejlet, mötesbokningen, kontakter eller liknande och dra filen till önskad gruppering som pilen nedan visar.

Det går även att klicka på Recover Deleted Items from Server och klicka på enskilda mejl som ska återställas. Här kan du inte dra i filerna och placera de i de olika undergrupperna. Välj att återställa enskilda mejl.

Tipsa en användare eller kollega!

Enter value: Captcha

Om du vill tipsa en kollega om den här sidan, fyll i captchan ovan för att komma fram till e-post formuläret.