IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEB

swedish english

<Tillbaka till innehållsförteckning


Tipsa en användare om sidan

Sök bland manualerna i denna grupp:

Allmänt om programvaror på Chalmers

Innehållsförteckning:

Allmänt

Chalmers tillhandahåller ett stort antal olika programvaror, många är standardprogramvaror men det finns ännu fler som kan väljas till efter behov.

Du kan i många fall även själv installera egen programvara som du skaffat.

Generellt gäller dock:

 • Det måste finnas en giltig licens för det ändamål som du använder programvaran till. Om förhållanden ändras så att licenskraven inte längre uppfylls (exvis då anställning slutar) så måste programvaran avinstalleras.
 • Programvaran får inte störa funktionen i datorer eller datanät eller otillbörligt utnyttja Chalmers datorresurser eller nätverk (typ; inte tillåtet med bitcoin mining)

Många licenser har införskaffats för ett begränsat syfte, ex.vis enbart till en viss forskargrupp emedan andra är tillgängliga för hela Chalmers.

Vem får lov att använda programvarorna

Detta varierar mycket beroende på vilka licensvillkor som gäller. I första hand gäller det studenter och anställda vid Chalmers, men i vissa fall även GU-anställda och i viss mån även personer med tillfällig anknytning till Chalmers.

En del licenser förutsätter att datorn är ägd av Chalmers, andra tillåter privat användning.

För att se exakt vilka villkor som gäller i ett visst fall så måste man läsa licensavtalet för respektive produkt.

Support

Vi har inte möjlighet att ge applikationssupport. Viss support ges på grundläggande funktioner i Office-programvara. Om programvara används i en viss kurs är det främst läraren som kan svara på frågor.

För installation på icke-CDA datorer hjälper IT-avdelningen till endast i mån av tid och mot timtaxa och för att få tillgång till installationsfiler för programvara som är inköpt centralt på Chalmers (volym- och sitelicenser) ska du kontakta licensansvarig på din institution.

Denna text vänder sig till både studenter och personal samt gäller både icke-supportade och supportade datorer. Var uppmärksam på vad som gäller för just dig.

Installera programvaror

Följande källor för programvaror finns:

 • För anställda med CDA-dator kan många vanliga programvaror beställas via "Softwares and updates" eller i applikationen "Software Center" (finns på Chalmers Connect menyn).
 • För anställda utan CDA, kan programvara fås av institutionens licensansvarig, dessa kan man hitta här:
 • Studerande i högre utbildning räknas som anställda, se ovan.
 • För Chalmers studerande i grundutbildningen (och lärare i de fall då läraren skall använda programmet i undervisningssyfte) hittar man lite olika alternativ här:
 • För personligt/privat bruk tillhandahåller vi Office 365
 • För GU-studenter hänvisas till GU:s nedladdningstjänst.
 • Inköp av licenser kan göras via IT-avdelningen. Ange så exakt som möjligt vad som önskas.

 • För programvara som måste beställas via IT-support, ange
  • Namnet på din dator:
  • Operativsystem (Win 7, Win 10, MacOSX, Linux)
  • Programvarans namn inkl namn på företaget som gjort programmet (och version)
  • Om så krävs, bifoga godkännande från chef (se FAQ nedan).
  • Kostnadställe och kostnadsbärare (om icke-CDA eller vid licensinköp)
 • Beställning av programvaror för StuDat systemen kan endast göras av StuDat-beställare via: https://www.studat.chalmers.se/
  • Studenter kan fritt installera på eget konto, dvs kan INTE installera program som kräver att bli installerade i systemet. Studenten ansvarar för att licensvillkor etc uppfylls och att programmet ej stör nätverket eller datorns funktion.

Vanliga Frågor och Svar (FAQ)

Vilka sitelicenser har Chalmers (eller GU)?

http://licenser.gu.se/chalmers (öppnas i ny tab)

En del programvaror är installerade från början på din CDA-dator, andra får man lägga till om man vill ha dem, via "Softwares and updates" eller från "Software Center".

Ytterligare programvaror kanske inte finns tillgängliga som valbara tillägg och andra är begränsade av någon annan faktor (till exempel, godkännande av chef eller begränsad till enstaka institutioner).

Kontakta Servicedesk om du inte hittar det program du söker.

Vad kostar licensen för mig?

Om inget annat anges om kostnaden för en site licens så finansieras denna centralt via IT ovearhead.

En del individuella licenser köps direkt från en leverantör, andra licenser köps in centralt, men finansieras av en avgift som betalas av den person som använder licensen.

Outnyttjad licens (helt eller delvis) återbetalas inte. Licensens slutdatum gäller och kan inte kortas ned. I vissa fall kan en köpt licens flyttas över till en annna dator eller person.

Finns programvaran Xxx på StuDat? I vilka salar?

Vilka programvaror kräver godkännande av chef?

F.n. har vi inga programvaror som kräver godkännande av chef.

I de fall det aktuella programmet har en licenskostnad så förutsätts att man har stämt av detta med sin chef om man tror att det kan utgöra ett problem.

Bildbehandling; Indesign, Photoshop, Affinity?

Det finns ett antal program för att arbeta med bilder och mest kända är då Adobes program; Indesign, Photoshop... Dessa är dock dyra och man bör i första hand undersöka om man istället kan använda sig av Affinity Suite.

Hur updaterar jag en Matlab standalone licens?

Hur aktiverar jag min Matlab?

Följ anvisningarna noga. Aktiveringsnyckel finns på FÖRSTA sidan i installationsanvisningarna

Software installation in CDA-Linux and StuDAT-Linux

På våra Linuxsystem är i stort sett alla programvaror redan tillgängliga i systemet. Om du vill installera egna programvaror, se Software installation in CDA-Linux and StuDAT-Linux

Program för personer med funktionsvariation?

Tipsa en användare eller kollega!

Enter value: Captcha

Om du vill tipsa en kollega om den här sidan, fyll i captchan ovan för att komma fram till e-post formuläret.