IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEB

swedish english

<Tillbaka till innehållsförteckning


Tipsa en användare om sidan

Sök bland manualerna i denna grupp:

Virtuell maskin på CDA Windows 10

Virtuella maskiner är ett avancerat område, som Chalmers IT-avdelning tyvärr inte har möjlighet att ge support på inom ramen för vanligt Användarstöd. Däremot har vi följande guide för dem som själva vill sätta upp virtuella maskiner på Windows 10.

OBS! För att få tillgång till installationsmedia för kommersiella operativsystem som exempelvis Windows, vänligen kontakta din lokalt licensansvariga person på din institution, avdelning, eller motsvarande.

På Chalmers datorer med CDA och Windows 10 så är det bara Microsoft Hyper-V som fungerar för att köra virtuella maskiner. Andra produkter som till exempel VMware och VirtualBox fungerar inte i vår IT-miljö.

Microsoft har en guide för hur man aktiverar Hyper-V och skapar virtuella maskiner. Det finns 3 olika sätt; klicka i en kryssruta, köra PowerShell-kommandon, eller kommandoradsverktyget "DISM":

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v

Om dina virtuella maskiner behöver nätverk så har Microsoft en guide för det också. Du behöver i så fall skapa ett lokalt virtuellt nätverk med NAT (adressöversättning):

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/user-guide/setup-nat-network

Följande är exempel på PowerShell-kommandon som kan användas för att starta upp NAT på en CDA-dator med Windows 10, men läs Microsofts guide för mer komplett information:

 New-VMSwitch -Switchname "Internal (NAT)" -SwitchType Internal
 Get-NetAdapter   # leta upp ifIndex på det nya vEthernet du just har skapat
 New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.100.1 -PrefixLength 24 -InterfaceIndex 16  # ange ditt ifIndex här
 New-NetNat -Name "MyLocalNAT" -InternalIPInterfaceAddressPrefix 192.168.100.0/24

Tipsa en användare eller kollega!

Enter value: Captcha

Om du vill tipsa en kollega om den här sidan, fyll i captchan ovan för att komma fram till e-post formuläret.