IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEBbara it.portal.chalmers.se

swedish english

<Tillbaka till innehållsförteckning


Tipsa en användare om sidan

Sök bland manualerna i denna grupp:

Innehåll

Vad är VPN?

VPN står för Virtuellt Privat Nätverk (Virtual Private Network) och är en metod att skapa en säker förbindelse till (i vårt fall) Chalmers interna nätverk från en valfri internetanslutning, exempelvis på resan eller hemifrån.

Eftersom VPN är krypterad så är man skyddad från avlyssning och eftersom VPN kräver att man loggar in sig så vet vi också att det är en behörig person som använder förbindelsen.

När behövs VPN?

Vissa tjänster på Chalmers kräver att VPN används, exempelvis om man vill få åtkomst till filservrar och skyddade databaser.

På Chalmers CDA-datorer finns VPN redan installerat. Om du vill installera VPN på din privata dator så hittar du anvisningar i denna portal (sök på VPN).

Om du använder Nomad, Eduroam eller befinner dig utanför campus så kan VPN krävas.

När behövs VPN inte?

Du behöver inte använda VPN om du

  • har en dator som är ansluten till Chalmers fasta nätverk.
  • vill komma åt epost via Outlook eller Webmail
  • vill komma åt filer i Box
  • använder video-chat eller distansmöte.
  • skall köra remote mot en StuDat-dator

När behövs "rätt" VPN?

Det finns i princip 4 (5) olika behov som därmed kräver olika lösningar.

VPN behövs inte alls
När man inte behöver komma åt specifika tjänster på Chalmers så behövs inte VPN alls.
VPN behövs för att komma åt Chalmers-tjänster på Campus
För de tjänster som (normal) enbart tillhandahålls inom Campus, exvis fillagring och databaser så bör man använda AlwaysOn VPN.
VPN behövs för att komma åt Chalmers-tjänster eller sammarbetspartners utanför Campus
I detta fall måste man använda VPN to Chalmers (SSTP) för att trafik även till externa servrar skall dirigeras via Chalmers eget nät.
VPN får inte användas för att komma åt externa tjänster
Vissa servrar kräver att VPN inte används utan man loggar istället in via en Proxy-server på Chalmers, innan man kopplar upp sig mot tjänsten. I detta fall måste VPN stängas av.
Jag vill inte att Chalmers får access till min privata internetanvändning
I detta fall använder man AlwaysON VPN eller stänger av VPN helt. Om du befinner dig på Campus så går all trafik via Chalmers nätverk. I detta fall kan du skaffa dig en privat VPN tjänst från någon fristående leverantör.

Förkonfigurerade VPN-anslutningar för CDA-datorer:

VPN to Chalmers - SSTP

Detta är den vanliga varianten som gäller på CDA Windows och CDA Mac,

I denna konfiugration leds all trafik från din dator via Chalmers servrar så v.v. koppla ned VPN när du inte behöver använda den.

Om du behöver använda denna VPN - kontrollera att andra VPN-tjänster är nedkopplade och inaktiva

AlwaysOn VPN (SSTP)

Detta är en ny konfiguration som används på CDA Windows. Med denna så startas automatiskt en VPN förbindelse när datorn är ansluten till ett nätverk.

I denna variant kommer endast trafik som skall till Chalmers att gå vägen över VPN. Detta innebär att dina anslutningar till någonannanstanns (som till exempel din bank eller Facebook) inte behöver belasta servrarna på Chalmers.

Namnet "AlwaysOn" syftar till att tjänsten startas automatiskt på din dator när den behövs och inte att den alltid används.

Notera:
Med AlwaysOn VPN är det INTE möjligt att komma åt vissa tjänster som inte finns lokalt på Chalmers, som t.ex. en del av bibliotekets databaser. Om du behöver komma åt en sådan tjänst, koppla från AlwaysOn VPN och återanslut med "VPN to Chalmers - SSTP" istället.

Hur kan jag se om VPN fungerar?

När din VPN är aktiv så skall det stå "Connected" i dina nätverksinställningar.

Du kan även använda en webbläsare för att kontrollera att ditt IP-nummer börjar med "129.16." (vilket är Chalmers nätverk)

Om båda IP-nummer är samma, då går all trafik via Chalmers nätverk och om den Externa istället visare ett icke-129-16-nummer så leds endast trafik som skall till Chalmers via VPN (vilket är den variant som är att föredra).

Vanliga problem och lösningar

VPN kopplar ned efter ett par sekunder
En annan VPN är redan aktiv. Koppla ned den andra VPN först.

Se även:

Tipsa en användare eller kollega!

Enter value: Captcha

Om du vill tipsa en kollega om den här sidan, fyll i captchan ovan för att komma fram till e-post formuläret.