IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEBbara it.portal.chalmers.se

swedish english


Tipsa en användare om sidan

Sök bland manualerna i denna grupp:

Dataskyddsförordningen

EU:s dataskyddsförordning, på engelska General Data Protection Regulation, GDPR, benämns på svenska som "dataskyddsförordningen", DSF. Den reglerar hur verksamheter i EU:s medlemsstater ska hantera och säkra personuppgifter.

Syftet är att skydda enskilda individers fri- och rättigheter. Ansvar och struktur för all form av behandling av personuppgifter måste tydliggöras och vara lätt för den registrerade att ta del av och förstå. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen.

Guider och instruktioner

Tipsa en användare eller kollega!

Enter value: Captcha

Om du vill tipsa en kollega om den här sidan, fyll i captchan ovan för att komma fram till e-post formuläret.