IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEB

swedish english

<Tillbaka till innehållsförteckning


Tipsa en användare om sidan

Sök bland manualerna i denna grupp:

Namnschema och förkortningar på Chalmers

Vi använder en namnstandard på Chalmers för namn på bland annat skrivare och e-postadresser. Dessa standarder beskrivs utförligare nedan.

Standard för namngivning av skrivarköer

För att underlätta för användare, support och drift införs en standardiserad namngivning för skrivare. Detta ger fördelar som till exempel: lätt att veta var en viss skrivare står, lätt att räkna ut vad en skrivare heter, lätt att se elementära egenskaper hos en skrivare mm. och delar namnrymd, inga dubbletter får förekomma.

Alla skrivare namnges med 3 eller 4 komponenter avgränsade med bindestreck (-) enligt följande:

  aos-m-3002-color1

OBS Från och med våren 2017 tas institutionsförkortningen bort ur alla skrivarnamn.

 1. Den första förkortningen (aos) står för vilken institution/avdelning skrivaren befinner sig på. Inga dubbletter får förekomma. Skrivare på något av de centra som finns, namnges efter den institution som ligger bäst till.
 2. Nästa bokstav i exemplet (m) står för vilket hus skrivaren befinner sig i.
 3. Siffrorna i exemplet, (3002) är det rumsnummer som Chalmersfastigheter / Akademiska hus har bestämt, och som förhoppningsvis finns märkt på dörren.
 4. Sista ledet i namnet, laserN|colorN|plotN, anger vilken typ av skrivare det är.
 • laser anger svart/vit skrivare
 • color anger färgskrivare
 • plot anger storformatsskrivare
  Siffran från 1 och uppåt anger vilken skrivare i rummet som avses. Ordningssiffran anges alltid, förutom på lastbalanserade köer.

Studenters skrivare

Studenters skrivare i StuDAT-miljön saknar den första komponenten för institution, och har alltså bara 3 komponenter; byggnad-rum-typ.

Exempel på namn för en StuDAT-skrivare:

  v-1043-laser1

Institutioner/avdelningar

Om institutionskoder saknas, skall kontakt tas med ansvarig på IT-avdelningen, som ser till att koderna är synkroniserade i alla berörda system enligt följande koder:

Aktuella beteckningar (suffix):

Architecture and Civil EngineeringaceArkitektur och samhällsbyggnad
Biology and Biological EngineeringbioBiologi och bioteknik
Communication and Learning in ScienceclsVetenskapens kommunikation och lärande
Computer Science and EngineeringcseData- och informationsteknik
Electrical Engineeringe2Elektroteknik
PhysicsfFysik
Industrial and Materials ScienceimsIndustri och materialvetenskap
Chemistry and Chemical EngineeringkKemi och kemiteknik
Mechanics and Maritime Sciencesm2Mekanik och maritima vetenskaper
Mathematical SciencesmvMatematiska vetenskaper
Microtechnology and Nanosciencemc2Mikroteknologi och nanovetenskap
Space, Earth and EnvironmentseeRymd-, geo- och miljövetenskap
Technology Managements and EconomicstmeTeknikens ekonomi och organisation

Aktuella suffix för andra enheter:

Centre for Computational Science and Engineeringc3seC3SE
Combustion Engine Research CentercercCERC
Chalmers Railway MechanicscharmecCHARMEC
Chalmers Professional EducationcproChalmers Professional Education
GigaHertz CentreghzGHz
Centre for Environment and SustainabilitygmvGöteborgs Miljövetenskapliga Centrum
IT-OfficeitaIT-avdelningen
Resource for Vehicle ResearchrevereREVERE
Vehicle and Traffic Safety CentresaferSAFER
Chalmers Operations SupportstodetChalmers verksamhetsstöd
Urban FuturesufUrban Futures

Tidigare förkortningar/suffix som fortfarande kan finnas (nyregistreras ej):

aitITITITIT
amApplied MechanicsTillämpad mekanik
aosAdministration and serviceAdministration och service
apApplied physicsTeknisk fysik
archArchitectureArkitektur
bioBiology and Biological EngineeringBiologi och bioteknik
ceeCivil and Environmental EngineeringBygg- och miljöteknik
chemChemistry and Chemical EngineeringKemi och kemiteknik
cseComputer Science and EngineeringData- och informationsteknik
editUnknown 
eeEnergy and EnvironmentEnergi och miljö
enyenvEnergy and EnvironmentEnergi och miljö |
eomEnergy and EnvironmentEnergi och miljö
fpFundamental physicsFundamental fysik
fyPhysicsFysik
gufysPhysics, University of GothenburgGU Fysik
industrihogskolanIndustrihögskolanIndustrihögskolan
itsIT-serviceIT-support
itunivIT-universityIT-universitetet
kemiChemistry and Chemical EngineeringKemi och kemiteknik
libThe LibraryBiblioteket
mathMathematical SciencesMatematiska vetenskaper
mc2Microtechnology and NanoscienceMikrotekologi och nanovetenskap
mmtMaterials and Manufacturing TechnologyMaterial- och tillverkningsteknik
osoOnsala Space ObservatoryOnsala
ppdProduct and Production DevelopmentProdukt- och produktionsutveckling
rssRadio and Space ScienceRadio- och rymdvetenskap
s2Signals and SystemsSignaler och system
smtShipping and Marine TechnologySjöfart och marin teknik
studatStuDATStuDAT
tmeTechnology Management and EconomicsTeknikens ekonomi och organisation

Byggnader/hus

Om huskoder saknas, skall kontakt tas med ansvarig på IT-avdelningen, som ser till att koderna är synkroniserade i alla berörda system.

aA-huset
aranÄran
atleAtle Lindholmen (bara KK)
bBiblioteket Johanneberg
caCA-byggnaden
chkChalmersska huset
chsKårhuset Johanneberg
edEDIT-building
ekEklandagatan
fFysik Forskarhus
gdGD-salen
hHöghuset Matematik
haHörsalslänga A
hbHörsalslänga B
hcHörsalslänga C
hkHammarkullen
iSe "vasa" - Tidigare Samlingsnamn för Vasa
j51Johanneberg Science Park
juJupiter
jsJohanneberg södra
kbKemi
keramKeram (Vid Soliden, ej Chalmers idag)
kgKuggen
kh 
kraftcM-huset kraftcentralen
lLåghuset Matematik
mM-huset
mcMC2 byggnaden
navetNavet bör heta Lindholmspiren (Gamla LP5, Nya LP3)
ncIdeelära
oOrigo
ornenÖrnen (piren lindholmen)
osoOnsala har flera byggnader.
oso26-"-
oso30-"-
paParticia
remmarenRemmaren Lindholmen
sSoliden
saSaga
santosSantos Lindholmen
sb1Samhällsbyggnad 1 Johanneberg
sb2Samhällsbyggnad 2 Johanneberg
sb3Samhällsbyggnad 3 Johanneberg
sspaOlgas trappor
svSvea
tTrapphuset fysik
vV-huset + Teknisk akustik
vasaSamlingsnamn Vasa (tidgare suffix "i")
v*Gamla paviljongnumren på Vasa
v1 
v2 
v23Byggnaden mellan Vasa 2 och 3 med rumsnummer 4xxx
v3 
v4 
v5 
v7 
v8 
v10 
v11 
v12 
v13Grindstugan med kiosk (Endast FiberKK på övervåningen)
v15Vårdmottagningen.
v16 
vOV ritsalsbyggnad (östra)
vvV ritsalsbyggnad (västra)

Tipsa en användare eller kollega!

Enter value: Captcha

Om du vill tipsa en kollega om den här sidan, fyll i captchan ovan för att komma fram till e-post formuläret.