IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEBbara it.portal.chalmers.se

swedish english

<Tillbaka till innehållsförteckning


Tipsa en användare om sidan

Sök bland manualerna i denna grupp:
  Hur man ansluter sig till StuDAT Linux med Remote Desktop från Ubuntu
  Hur man ansluter sig till StuDAT Linux med VNC från Ubuntu

Hur man ansluter sig till StuDAT Linux med Remote Desktop från Ubuntu

Installera Remmina genom att köra följande rader i terminalen:

 sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
 sudo apt update
 sudo apt install remmina remmina-plugin-rdp remmina-plugin-secret

 Vi rekommenderar även också att du installerar net-tools: sudo apt-get install net-tools

Starta Remmina och tryck på plustecknet.

Som Server skriver du distans.cdal.chalmers.se:33899.
Ändra till Use Client Resolution därefter klickar du på Save and Connect.

Första gången behöver du acceptera certfikatet. Klicka på OK.

Du blir nu tilldelad en dator som är ledig för användning.
Välj den upplösning som passar dig bäst. Klicka på OK.

Logga in med ditt ChalmerID och Chalmerslösenord.

Hur man ansluter sig till StuDAT Linux med VNC från Ubuntu

Förutsättningarna för att detta ska fungera behövs följande installera:

  1. stunnel måste finnas tillgänglig och installerad i din PATH.
  2. VNC Viewer behöver finnas installerad på ditt system.
  3. Ladda hem och kör skriptet, checksumman till skriptet syns nedan.
 Checksumman: sha256sum b8490f9dcdc159fa74d592c059b70c574e760e3641a8f6e9d55269ab02ee63a7

I exemplet använder vi: ./distans-cdal.sh xtigervncviewer 1200x768
För att få fram en hjälpfil, skriv följande: ./distans-cdal.sh -h

Tipsa en användare eller kollega!

Enter value: Captcha

Om du vill tipsa en kollega om den här sidan, fyll i captchan ovan för att komma fram till e-post formuläret.