IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEBbara it.portal.chalmers.se

swedish english

Dokumentation för studenter

Det finns även information och guider på IT-support på Studentportalen och Chalmers serviceportal

IT-dokumentationswebbens organisation

På dessa sidor hittar du dokumentation och anvisningar för att kunna arbeta med din dator på Chalmers.

Vanligtvis är informationen man behöver ganska specifikt knuten till den typ av dator man använder och vi har därför försökt att gruppera sidorna här enligt detta så att det skall gå snabbare att hitta det man söker.

Anställd eller Student?

Detta är vår huvudsakliga uppdelning eftersom det skiljer sig mellan vilka resurser som avänds av respektive grupp. Till studenter räknas de som studerar på grundutbildningen och enstaka kurser. Doktorander och liknande jämnställs som Anställda.

Vilket operativsystem använder du?

Beroende på vad för typ av dator man använder så fungerar hanteringen av denna dator olika, så vi har följande grupper:

 • Windows 10
 • Mac OS X
 • Linux (Unix)
 • Android (läsplattor och mobiltelefoner)
 • Apple iOS (läsplattor och mobiltelefoner)

Är det en "Chalmersdatorarbetsplats" eller något annat?

Det skiljer naturligtvis också på hur en dator fungerar när IT-avdelningen har installerat den och direkt kan sköta allt underhåll, jämfört med en dator som vi inte levererat/installerat. Så därför har vi följande indelningar:

 • CDA, som är vår standardplattform. En sådan här dator installeras av IT-avdelningen och vi sköter fortlöpande underhåll och installationer. Dessa är konfigurerade för att direkt användas med våra system. Du själv är administratör och kan göra egna ändringar i systemet (ej Linux).
 • Remote-CDA kallas några system som kan användas av de som inte har en CDA-dator (eller CDA-dator med "fel" operativsystem) så att man kan göra saker som inte går att göra på den egna datorn. Dessa system kommer man åt via nätverket.
 • StuDAT är motsvarigheten till CDA för de datorer som finns i labbsalar och liknande för våra studenter.
 • CDA Telefon/surfplatta gäller telefoner som är tjänstetelefoner och där IT-avdelningen har satt upp systemet (gäller telefoner köpta via ITA).
 • Icke-CDA Telefon/surfplatta - privat telefon eller tjänstetelefon som inte underhålls av ITA.
 • Icke-StuDAT eller Icke-CDA är datorer som inte är CDA eller StuDAT, exempelvis din privata dator eller egenadministrerade datorer som inte kan installeras som en standarddator. För dessa ger vi inte support annat än att (om så är möjligt,) tillhandahålla dokumentation.
  • Egenadministrerade är datorer ägda av Chalmers men som inte installeras, underhålls eller supportas av IT-avdelningen.

Hur söker jag på den här sidan?

Det finns två sätt att söka. Sökrutan längst upp på sidan söker i alla dokumentationssidor. Det finns också sökrutor i de olika grupperna, till exempel "CDA Windows", där söker man bara i den gruppen.

Your IP-address: 3.238.248.200