IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEB

swedish english

Om du är student - klicka först på Student -fliken

EJ TITEL ELLER ANNAT - AVSEDD FÖR INKLUDERING I ANNAN SIDA

1 Gamla Adobe-licenserna har nu upphört och programvara med gamla licenser kommer att avinstalleras automatiskt. Nya licenser för Acrobat Pro är införskaffade till alla anställda. För övriga Adobe program och ytterligare info se Programvaror från Adobe.
2 Fjärrinloggning till annat är fjärrinloggningsservrarna kräver numera att man använder VPN.

Message of the Day - SWE + ENG

IT-dokumentationswebbens organisation

På dessa sidor hittar du dokumentation och anvisningar för att kunna arbeta med din dator på Chalmers. Vanligtvis är informationen man behöver knuten till den typ av dator man använder, därför har vi grupperat sidorna efter datortyp så att man enkelt ska hitta rätt.

Vilket operativsystem använder du?

Beroende på vad för typ av dator man använder så fungerar hanteringen av denna dator olika, så vi har följande grupper:

 • Windows (I huvudsak Windows 10, Windows 7 används fortfarande men nyinstalleras inte)
 • macOS
 • Linux (Unix)
 • Android (läsplattor och mobiltelefoner)
 • Apple iOS (läsplattor och mobiltelefoner)

Är det en "CDA (Chalmersdatorarbetsplats)" eller Icke CDA?

 • CDA, som är vår standardplattform. En sådan här dator installeras av IT-avdelningen och vi sköter fortlöpande underhåll.
 • Icke-CDA är datorer är exempelvis privata datorer och egenadministrerade. För dessa ger vi inte support annat än dokumentationen på denna sida.
  • Egenadministrerade är datorer ägda av Chalmers men som inte underhålls eller supportas av IT-avdelningen.
 • CDA iPhone och CDA Android Tjänstetelefoner administrerade av IT-Avdelningen .
 • Icke-CDA Telefon/surfplatta Telefoner som inte underhålls av ITA.

Remote CDA kallas några system som kan användas av de som inte har en CDA dator, så att man kan göra saker som inte går att göra på den egna datorn. Dessa system kommer man åt via nätverket.

StuDAT är motsvarigheten till CDA för de datorer som finns i labbsalar och liknande för våra studenter.

Hur söker jag på den här sidan?

Det finns två sätt att söka. Sökrutan längst upp på sidan söker i alla dokumentationssidor. Det finns också sökrutor i de olika grupperna, till exempel "CDA Windows", där söker man bara i den gruppen.

Organization of the IT documentation

On these pages you will find documentation and instructions how to work with your computer at Chalmers.

Usually, the information you need is quite specific to the type of computer you are using and we have therefore tried to group the pages here according to this so it will be faster to find what you are looking for.

Employed or Student?

This is our main breakdown as it differs between the resources that are left by each group. Persons studying at undergraduate level and single courses are considered Students. Doctoral students and the like are counted as Employees.

Which operating system are you using?

Depending on what type of computer you are using, the management of the computer will work differently, so we have the following groups:

 • Windows 10 (Windows 7 still in use but no new installations)
 • Mac OS X
 • Linux (Unix)
 • Android (tablets and mobile phones)
 • Apple iOS (tablets and mobile phones)

Is it a "Chalmers computer workplace" (CDA) or something else?

Of course, things also depends if the IT Office has installed it and can directly handle all maintenance, compared with a computer that we did not deliver / installed. So, therefore, we have the following divisions:

 • CDA, which is our standard platform. Such a computer is installed by the IT Office and we handle ongoing maintenance and installations. These computers are configured to work directly with the systems at Chalmers. You are also an administrator and can make your own changes to the system (not Linux).
 • Remote CDA are some systems that can be used by those who do not have a CDA computer (or CDA computer with "wrong" operating system) to do things that can not be done on their own computer. These systems are accessed via the network.
 • StuDAT is the equivalent of CDA for the computers found in lab rooms and the like and are provided for our students.
 • CDA Phone / tablet applies to telephones that are staff telephones and where the IT Office has set up the system (for telephones purchased through IT Office).
 • Non-CDA Phone / tablet - Private phone (/tablet) or staff phone not serviced/supported by ITA.
 • Non-StuDAT or Non-CDA are not CDA or StuDAT-based computers, such as your private computer or self-administered computers that can not be installed as a standard computer. For these we do not provide support other than (if possible) providing documentation.
  • Self-administered are computers that is owned by Chalmers, but which are not installed, maintained nor supported by the IT Office.

How do I search this page?

There's two ways of searching. The search-box at the top of the page searches all the pages of this site. Then there is search-boxes under each group, for example "CDA Windows", that only searches within that group.

Your IP-address: 35.153.135.60