IT-AVDELNINGENS DOKUMENTATIONSWEBbara it.portal.chalmers.se

swedish english

Om du är student - klicka först på Student -fliken

EJ TITEL ELLER ANNAT - AVSEDD FÖR INKLUDERING I ANNAN SIDA

Message of the Day - SWE + ENG

Zoom
Videoguider

IT-dokumentationswebbens organisation

På dessa sidor hittar du dokumentation och anvisningar för att kunna arbeta med din dator på Chalmers. Vanligtvis är informationen man behöver knuten till den typ av dator man använder, därför har vi grupperat sidorna efter datortyp så att man enkelt ska hitta rätt.

Vilket operativsystem använder du?

Beroende på vad för typ av dator man använder så fungerar hanteringen av denna dator olika, så vi har följande grupper:

 • Windows 10
 • macOS
 • Linux (Unix)
 • Android (läsplattor och mobiltelefoner)
 • Apple iOS (läsplattor och mobiltelefoner)

Är det en "CDA (Chalmersdatorarbetsplats)" eller Icke CDA?

 • CDA, som är vår standardplattform. En sådan här dator installeras av IT-avdelningen och vi sköter fortlöpande underhåll.
 • Icke-CDA är datorer är exempelvis privata datorer och egenadministrerade. För dessa ger vi inte support annat än dokumentationen på denna sida.
  • Egenadministrerade är datorer ägda av Chalmers men som inte underhålls eller supportas av IT-avdelningen.
 • CDA iPhone och CDA Android Tjänstetelefoner administrerade av IT-Avdelningen .
 • Icke-CDA Telefon/surfplatta Telefoner som inte underhålls av ITA.

Remote CDA kallas en Windows-miljö som kan användas av de som inte har en CDA dator (eller en CDA-dator med "fel" operativsystem) så man kan göra saker som inte går att göra på den egna datorn. Det här systemet kommer man åt via nätverket.

StuDAT är motsvarigheten till CDA för de datorer som finns i labbsalar och liknande för våra studenter.

Hur söker jag på den här sidan?

Det finns två sätt att söka. Sökrutan längst upp på sidan söker i alla dokumentationssidor. Det finns också sökrutor i de olika grupperna, till exempel "CDA Windows", där söker man bara i den gruppen.

Your IP-address: 18.204.2.231